Chính Sách Bảo Mật

LAM Software luôn hiểu rằng quý khách hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà quý khách đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. LAM Software cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. LAM Software đảm bảo sẽ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và đem lại cho quý khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin khách hàng

 • Để đăng ký sử dụng các dịch vụ phần mềm của LAM Software, quý khách hàng phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như: tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế, người liên hệ, số điện thoại, email và một số thông tin khác. Phần thủ tục đăng k‎ý này giúp LAM Software xác định thông tin chính xác của quý khách hàng nhằm cung cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm. Ngoài ra, những thông tin này sẽ giúp LAM Software có thể liên hệ để phục vụ quý khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của LAM Software.
 • Ngoài những thông tin bắt buộc phải cung cấp được đánh dấu *, quý khách hành có thể không cần cung cấp các thông tin không bắt buộc khác. Tuy nhiên, những thông tin này sẽ rất hữu ích cho LAM Software khi thực hiện các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ sau bán hàng, vì thế quý khách hàng nên điền đầy đủ tất cả những thông tin được yêu cầu trong quá trình tạo tài khoản, đăng ký mua các sản phẩm, dịch vụ của LAM Software.
 • Thông tin phái sinh: là các thông tin được tổng hợp, suy luận từ các thông tin gốc do khách hàng tạo ra trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, khách hàng đi từ hoạt động này đến hoạt động khác; khách hàng nhấn nút này hay nút kia, v.v. Thông tin phái sinh này được chúng tôi lưu giữ và sử dụng để cải thiện chất lượng dịch vụ.

2. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

LAM Software cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin của quý khách hàng để:

 • Quản lý và cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm mà LAM Software cung cấp cho khách hàng.
 • Phát triển và cải thiện dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
 • Liên lạc, gửi thông báo cho khách hàng khi sản phẩm, dịch vụ có sự cập nhật, thay đổi.
 • Gửi thông báo mời khách hàng đăng ký nâng cấp sản phẩm hoặc gia hạn dịch vụ khi khách hàng sắp hết hạn sử dụng dịch vụ.
 • Thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sau bán hàng.
 • Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp.

LAM Software có thể chỉa sẻ thông tin phái sinh với bên thứ ba, như Google Analytics, để cải thiện sản phẩm/dịch vụ. LAM Software cam kết các thông tin phái sinh này không chứa đựng bất cứ thông tin cụ thể nào về cá nhân hoặc tổ chức (tên, số điện thoại, ...), các giao dịch cụ thể hoặc các bí mật sản xuất kinh doanh.

3. Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng

Thông tin của quý khách hàng là dữ liệu đầu vào quan trọng để LAM Software cung cấp và quản lý quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, vì thế thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của LAM Software.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập thông tin khách hàng

 • Công ty TNHH Phần mềm Lê Anh Minh.
 • 12 Phan Khiêm Ích, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

 • LAM Software cam kết luôn nỗ lực sử dụng những biện pháp tốt nhất để bảo mật thông tin của khách hàng nhằm đảm bảo những thông tin này không bị đánh cắp, tiết lộ ngoài ý muốn.
 • LAM Software cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin kế toán và thông tin định danh của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.