Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ

Đây là thỏa thuận pháp lý giữa khách hàng với Công ty TNHH Phần mềm Lê Anh Minh (LAM Software), quy định các điều khoản trong việc khách hàng sử dụng dịch vụ Phần mềm kế toán online Vietbooks. Thỏa thuận này là hợp đồng điện tử giữa hai bên. Bằng cách nhấp chuột xác nhận “Đồng ý với thỏa thuận sử dụng dịch vụ” khi đăng ký sử dụng, khách hàng đồng ý rằng các điều khoản này sẽ được áp dụng nếu khách hàng lựa chọn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, và thao tác nhấp chuột này tương đương với việc hai bên đã ký kết hợp đồng.

Điều 1: Các thuật ngữ sử dụng trong thỏa thuận

1.1. Phần mềm: phần mềm kế toán online Vietbooks do LAM Software cung cấp.

1.2. Hệ thống: bao gồm các máy chủ đặt tại trung tâm dữ liệu của LAM Software, được cài đặt các phần mềm hệ thống và phần mềm Vietbooks.

1.3. LAM Software: là Công ty TNHH Phần mềm Lê Anh Minh, nhà cung cấp dịch vụ phần mềm Vietbooks.

1.4. Khách hàng: là tổ chức hoặc cá nhân đứng ra đăng ký sử dụng dịch vụ phần mềm Vietbooks.

1.5. Phí thuê bao: là khoản phí mà khách hàng thanh toán cho LAM Software để duy trì sử dụng dịch vụ phần mềm. Phí thuê bao được tính theo loại tài khoản, số ngày sử dụng, số lượng công ty, và số người sử dụng mà khách hàng đăng ký.

1.6. Số dư tài khoản: là số tiền khách hàng đã nạp vào tài khoản trừ đi khoản phí sử dụng phần mềm.

1.7. Tài khoản chính: là tài khoản khách hàng đăng ký sử dụng phần mềm. Tài khoản này dùng để thanh toán phí sử dụng phần mềm và quản lý các thành viên và công ty khách hàng.

1.8. Tài khoản phụ: là tài khoản được tạo bởi tài khoản chính, dành cho các thành viên trong tổ chức sử dụng phần mềm.

1.9. Thông tin phái sinh: là các thông tin được tổng hợp, suy luận từ các thông tin gốc do khách hàng tạo ra trong Vietbooks.

Điều 2: Quyền sử dụng phần mềm

2.1. Đối với mỗi thuê bao khách hàng đã đăng ký thì sẽ được cấp một tài khoản chính để khách hàng sử dụng phần mềm.

2.2. Khách hàng có quyền sử dụng đầy đủ các tính năng của phần mềm khi số dư tài khoản không bị âm (không đang nợ phí).

2.3. Khi số dư tài khoản âm, khách hàng cần phải nạp thêm tiền để có thể tiếp tục sử dụng phần mềm và truy cập dữ liệu.

2.4. Khi khách hàng dừng sử dụng phần mềm hoặc khi số dư tài khoản là âm, LAM Software sẽ giữ dữ liệu của khách hàng tối đa 30 ngày. Sau 30 ngày dữ liệu này có thể sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi hệ thống. Khách hàng cũng có thể yêu cầu LAM Software xóa dữ liệu ngay lập tức.

Điều 3: Phí và phương thức thanh toán

3.1. Phí thuê bao sử dụng được tính hàng ngày dựa trên loại tài khoản, số công ty, và số người sử dụng, và được LAM Software thông báo trên phần mềm. Đến cuối tháng, phí thuê bao của tháng vừa qua được tính bằng cách cộng các phí mỗi ngày lại. Và phí thuê bao cuối tháng này sẽ tự động trừ vào số dư tài khoản.

3.2. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán cho LAM Software bằng chuyển khoản hoặc thanh toán trực tuyến thông qua ngân hàng hoặc đối tác thứ ba.

3.3. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nạp tiền cuối vào tài khoản, khách hàng có thể yêu cầu hoàn tiền. Số tiền hoàn trả sẽ không quá số dư hiện tại của tài khoản.

3.4. LAM Software có quyền điều chỉnh mức phí thuê bao tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

Điều 4: Bàn giao sản phẩm, dịch vụ

4.1. LAM Software có trách nhiệm bảo đảm quyền sử dụng phần mềm của khách hàng ngay khi khách hàng hoàn thành đăng ký tài khoản và khi số dư tài khoản không bị âm (không nợ phí).

4.2. Khách hàng chịu trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng phần mềm đúng theo hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng của LAM Software công bố trong phần mềm.

Điều 5: Tư vấn và hỗ trợ khách hàng

5.1. LAM Software có trách nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng thông qua email hoặc điện thoại.

5.2. Khách hàng nên chủ động tra cứu tài liệu hướng dẫn sử dụng trực tuyến trên trang web.

5.3. Các dịch vụ tư vấn hỗ trợ thông qua hình thức khác (như dịch vụ tư vấn hỗ trợ tại các địa điểm theo yêu cầu của khách hàng, dịch vụ tái đào tạo hướng dẫn sử dụng cho khách hàng) sẽ được hai bên thống nhất về chi phí và phương thức cung cấp bằng văn bản bổ sung khi có phát sinh yêu cầu.

Điều 6: Nâng cấp và bảo trì

6.1. LAM Software chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để khách hàng có thể sử dụng được phần mềm 24h/ngày và 7 ngày/tuần ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố cho hệ thống. Thời gian ngưng hệ thống để bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ được LAM Software báo trước lịch thực hiện cho khách hàng theo hình thức thông báo trực tiếp trên trang web và email. Lịch bảo trì hoặc nâng cấp sẽ ưu tiên vào buổi đêm khi hệ thống ít được sử dụng nhất.

6.2. LAM Software có trách nhiệm tiến hành khắc phục sự cố của hệ thống chậm nhất là 24h làm việc kể từ khi tiếp nhận được yêu cầu từ khách hàng.

6.3. LAM Software có trách nhiệm cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm cho khách hàng sử dụng.

6.4. Khách hàng đồng ý chấp nhận tất cả sự vá lỗi, sửa lỗi, nâng cấp, bảo trì cần thiết để các tính năng của dịch vụ hoạt động chính xác và đảm bảo tính bảo mật của dịch vụ. Trừ trường hợp khẩn cấp, LAM Software sẽ thông báo trước tới khách hàng lịch trình của các hoạt động sửa lỗi, nâng cấp này.

Điều 7: Dịch vụ miễn phí

Khách hàng đăng ký tài khoản cho một người dùng và một công ty được miễn phí dùng tất cả các chức năng của phần mềm không giới hạn thời gian. Phần mềm sẽ tính phí khi khách hàng tạo tài khoản phụ hoặc tạo nhiều hơn một công ty.

Điều 8: Bảo mật

8.1. LAM Software chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu khách hàng. LAM Software cam kết sẽ:

 • Không sửa đổi dữ liệu khách hàng mà không có sự đồng ý của khách hàng hoặc không phải vì mục đích khắc phục lỗi hay sự cố.
 • Không tiết lộ dữ liệu khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được khách hàng cho phép.
 • Không truy cập vào dữ liệu và/hoặc làm thay đổi dữ liệu của khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của khách hàng khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ.

8.2. LAM Software chịu trách nhiệm bảo mật mọi thông tin về dữ liệu của khách hàng và không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoại trừ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước. LAM Software không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của khách hàng do khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra.

8.3. Khách hàng chịu trách nhiệm xác định và xác thực quyền của tất cả những người dùng truy nhập vào dữ liệu của khách hàng.

8.4. Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin người dùng, bao gồm tài khoản của tài khoản chính và tất cả các tài khoản phụ, và đặt biệt là thông tin đăng nhập: email và mật khẩu.

8.5. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động thực hiện bởi các tài khoản người dùng của khách hàng và có trách nhiệm ngay lập tức thông báo với LAM Software về các truy cập trái phép.

8.6. LAM Software sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến các tổn hại gây ra bởi người dùng của khách hàng, bao gồm các cá nhân không có quyền truy cập vào dịch vụ vẫn có thể lấy được quyền truy cập do lỗi máy tính/ phần mềm hoặc hệ thống mạng nội bộ của khách hàng.

8.7. Trong phạm vi của thỏa thuận này, “Thông tin bí mật” bao gồm: Dữ liệu của khách hàng, công nghệ độc quyền của mỗi bên, quy trình nghiệp vụ và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, thiết kế, và toàn bộ quá trình trao đổi giữa hai bên liên quan đến dịch vụ. Bất kể những điều đã đề cập ở trên, “Thông tin bí mật” không bao gồm các thông tin mà:

 • Được công chúng biết tới.
 • Được biết tới trong ngành trước khi tiết lộ.
 • Dữ liệu tổng hợp trong đó không chứa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nào cụ thể của khách hàng.

8.8. Khách hàng và LAM Software cùng thỏa thuận:

 • Thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ bí mật cho tất cả các “Thông tin bí mật”.
 • Không sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận của bên có quyền sở hữu đối với “Thông tin bí mật”.
 • Không sử dụng “Thông tin bí mật” mà các bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho các mục đích khác ngoài mục đích thực hiện thỏa thuận này.

Điều 9: Bản quyền phần mềm và dữ liệu

9.1. LAM Software là chủ sở hữu và có toàn quyền tác giả phần mềm Vietbooks.

9.2. Khách hàng có quyền sử dụng phần mềm để tạo ra dữ liệu phục vụ công việc của đơn vị và có quyền tải về phần dữ liệu do chính đơn vị nhập vào hệ thống trong suốt thời gian được cấp thuê bao sử dụng phần mềm.

9.3. Khách hàng đồng ý rằng sản phẩm/dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn: giao diện người sử dụng, đoạn âm thanh, đoạn video, nội dung hướng dẫn sử dụng và phần mềm được sử dụng để cung cấp sản phẩm/dịch vụ thuộc sở hữu riêng của LAM Software được bảo hộ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ và quyền tác giả. Khách hàng thỏa thuận sẽ không sử dụng các thông tin hoặc tài liệu thuộc sở hữu riêng đó theo bất cứ cách thức nào ngoại trừ cho mục đích sử dụng sản phẩm/dịch vụ theo Thỏa thuận này. Không có phần nào trong sản phẩm/dịch vụ có thể được sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ phương tiện nào, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng theo các điều khoản này.

9.4. Khách hàng đồng ý không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên sản phẩm/dịch vụ theo bất cứ phương cách nào, và không khai thác sản phẩm/dịch vụ theo bất cứ phương thức không được phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xâm phạm hoặc tạo gánh nặng lên dung lượng của hệ thống mạng.

9.5. Việc sử dụng phần mềm hoặc bất cứ phần nào của sản phẩm/dịch vụ, trừ khi việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ như được cho phép theo thỏa thuận này, đều bị nghiêm cấm và xâm phạm đến các quyền sở hữu trí tuệ của người khác, và khách hàng có thể phải chịu các hình phạt dân sự và hình sự, bao gồm cả việc bồi thường thiệt hại bằng tiền có thể được áp dụng đối với việc xâm phạm quyền tác giả.

9.6. Để LAM Software có thể cung cấp dịch vụ sử dụng phần mềm cho khách hàng, khách hàng đồng ý cho LAM Software quyền xử lý và truyền tải dữ liệu của khách hàng.

9.7. LAM Software có quyền nhưng không có nghĩa vụ nào trong việc thực hiện các hành động khắc phục nếu như có bất cứ nội dung nào mà khách hàng vi phạm các điều được liệt kê trong thỏa thuận này. LAM Software không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với khách hàng trong các tình huống LAM Software thực hiện hành động khắc phục. Khách hàng là người duy nhất chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng, tính toàn vẹn, hợp pháp, tin cậy và phù hợp đối với tất cả dữ liệu của mình.

9.8. LAM Software có thể đề nghị và khách hàng có thể lựa chọn đồng ý sử dụng các tính năng chưa được phát hành rộng rãi và chưa được kiểm duyệt hoàn toàn về mặt chất lượng theo quy trình của LAM Software (các chức năng Beta). Mục đích của việc này là để khách hàng thử nghiệm và cung cấp phản hồi cho LAM Software. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro khi sử dụng các chức năng này. LAM Software không đảm bảo về tính đúng đắn, đầy đủ của các chức năng Beta cũng như không chịu trách nhiệm cho các lỗi sai hoặc thiệt hại gây ra do việc sử dụng các chức năng Beta.

Điều 10: Thông tin và Thông báo

Trong quá trình sử dụng, khách hàng đồng ý nhận các thông tin/thông báo do LAM Software gửi với nội dung và phương thức như sau:

10.1. Nội dung các thông báo bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại thông tin như sau:

 • Thông tin về các tính năng mới của sản phẩm.
 • Thông tin về các phiên bản mới của sản phẩm.
 • Thông tin về các sản phẩm có liên quan.
 • Thông tin về nội dung các bài báo hoặc bản tin mà LAM Software cho rằng có thể hữu ích cho khách hàng trong quá trình hoạt động.

10.2. Phương thức gửi thông báo bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hình thức sau:

 • Thông báo trực tiếp trên màn hình sản phẩm.
 • Thông báo qua email.
 • Thông báo qua tin nhắn trên điện thoại di động.
 • Thông báo qua điện thoại.
 • Thông báo qua văn bản.
 • Thông báo bằng cách gặp trao đổi trực tiếp.
 • Các hình thức thông báo khác.

Điều 11: Thông tin phái sinh

LAM Software được quyền sử dụng thông tin phái sinh từ một phần hoặc toàn bộ thông tin do khách hàng tạo ra khi sử dụng sản phẩm của LAM Software để phục vụ cho các mục đích nghiên cứu cải tiến sản phẩm, thị trường, thói quen tiêu dùng và các mục đích khác có thể mang lại lợi nhuận hoặc không mang lại lợi nhuận. Ví dụ, LAM Software có thể chỉa sẻ thông tin phái sinh này với bên thứ ba, như Google Analytics, để cải thiện sản phẩm/dịch vụ. LAM Software cam kết các thông tin phái sinh này không chứa đựng bất cứ thông tin cụ thể nào về cá nhân hoặc tổ chức (tên, số điện thoại, ...), các giao dịch cụ thể hoặc các bí mật sản xuất kinh doanh.

Điều 12: Giới hạn trách nhiệm pháp lý và thực hiện dịch vụ

12.1. LAM Software không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của LAM Software sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc sản phẩm/dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu khách hàng, hoặc tất cả các lỗi trên phần mềm và/hoặc tài liệu sẽ được sửa, hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của sản phẩm/dịch vụ phần mềm (bao gồm nhưng không giới hạn: mạng Internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của khách hàng) sẽ không có virus hoặc không có thành phần gây hại.

12.2. LAM Software không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù, hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba. Dịch vụ của LAM Software được cung cấp cho khách hàng dưới dạng “theo hiện trạng - as is” và “có sẵn - as available” cho khách hàng sử dụng. Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem sản phẩm/dịch vụ hoặc thông tin được tạo ra từ sản phẩm/dịch vụ là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sử dụng của khách hàng.

12.3. Trong bất cứ trường hợp nào LAM Software đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, lợi nhuận, lợi thế kinh doanh, ngừng việc, mất mát dữ liệu do hậu quả của:

 • Việc sử dụng hoặc không thể sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
 • Bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với sản phẩm/dịch vụ.
 • Truy cập không được phép hoặc biến đổi các dữ liệu.
 • Xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua sản phẩm/dịch vụ.
 • Các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với sản phẩm/dịch vụ.
 • Bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến sản phẩm/dịch vụ.

12.4. Trong trường hợp sản phẩm của LAM Software có sử dụng dịch vụ của bên thứ ba như thông tin dự báo thời tiết, chứng khoán, tỉ giá, ..., LAM Software cam kết không tính phí nhưng không đảm bảo về tính đúng sai của các thông tin trong các ứng dụng/dịch vụ hoặc nếu bên thứ 3 có cập nhật hệ thống mà dẫn đến mất sự ổn định hoặc ngưng trệ dịch vụ. Vì vậy, người dùng phải tự cân nhắc khi sử dụng các dịch vụ này.

12.5. LAM Software được miễn trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ được nêu trong thỏa thuận này đối với các trường hợp bất khả kháng ghi trong thỏa thuận này.

Điều 13: Trách nhiệm xử lý sự cố an ninh

13.1. Trong trường hợp khách hàng phát hiện ra các sự cố an ninh của phần mềm LAM Software, khách hàng có trách nhiệm thông báo ngay với LAM Software bằng cách ấn nút Phản hồi ngay trên giao diện sản phẩm, email, hoặc gọi điện đến tổng đài hỗ trợ. Các sự cố an ninh phần mềm bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trường hợp sau:

 • Bị mất hoặc thay đổi dữ liệu trên phần mềm mà không biết nguyên nhân.
 • Bị gián đoạn không sử dụng được sản phẩm.
 • Nghi ngờ bị hacker tấn công.

13.2. Khi xảy ra sự cố an ninh thông tin liên quan đến sản phẩm LAM Software cung cấp cho khách hàng, LAM Software sẽ có trách nhiệm tổ chức điều tra để xử lý sự cố và khôi phục hoạt động cho khách hàng. Trong quá trình điều tra và khắc phục sự cố, khách hàng có trách nhiệm tham gia nếu LAM Software yêu cầu.

Điều 14: Trường hợp bất khả kháng

14.1. Trong trường hợp bất khả kháng hai bên không có nghĩa vụ phải thực hiện trách nhiệm của mình trong thỏa thuận này. Hai bên nhất trí coi các trường hợp sau là bất khả kháng:

 • Thiên tai, địch họa gây cách trở hoặc phá hủy hoặc tắc nghẽn hoặc dừng kết nối đến trung tâm dữ liệu của LAM Software.
 • Sự cố mất điện trên diện rộng; sự cố đứt cáp viễn thông gây tắc nghẽn hoặc ngừng kết nối viễn thông, Internet đến trung tâm dữ liệu của LAM Software.
 • Tin tặc (hacker), vi rút máy tính (virus) tấn công vào trung tâm dữ liệu của LAM Software làm ngừng trệ, tắc nghẽn hoặc phá hủy phần mềm và dữ liệu.
 • Các sự cố bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

Điều 15: Tạm ngừng và chấm dứt thỏa thuận

15.1. Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày nhấp chuột xác nhận “Đồng ý với thỏa thuận sử dụng dịch vụ” khi đăng ký sử dụng và chấm dứt khi các trường hợp quy định ở khoản 15.3 xảy ra.

15.2. LAM Software có quyền tạm ngừng việc sử dụng của khách hàng đối với dịch vụ trong các trường hợp sau:

 • Số dư tài khoản của khách hàng là âm (đang nợ phí) liên tục trong 30 ngày.
 • LAM Software cho rằng dịch vụ đang được khách hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ của khách hàng gây nguy hại tới LAM Software và những người khác.

15.3. Thỏa thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • LAM Software đơn phương chấm dứt thỏa thuận do khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho LAM Software theo thỏa thuận giữa hai bên.
 • LAM Software đơn phương chấm dứt thỏa thuận theo yêu cầu của tòa án và cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.
 • Khách hàng gửi thông báo yêu cầu chấm dứt thỏa thuận thuê bao cho LAM Software bằng văn bản.

Điều 16: Điều khoản sửa đổi, bổ sung thỏa thuận

 • 16.1. LAM Software có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong thỏa thuận này bất cứ khi nào và không cần phải báo trước. Tất cả thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được công bố trên trang web vietbooks.vn.
 • 16.2. Việc khách hàng tiếp tục sử dụng phần mềm được xem như là đã đồng ý với những sửa đổi trong thỏa thuận này.

Điều 17: Căn cứ pháp lý

Thỏa thuận này được soạn thảo căn cứ vào:

 • Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015.
 • Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2015.
 • Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2016.

Điều 18: Điều khoản chung

18.1. Trong quá trình thực hiện thỏa thuận nếu có vấn đề gì nảy sinh thì hai bên sẽ cùng bàn bạc, thống nhất và tìm giải pháp khắc phục.

18.2. Trong trường hợp nảy sinh tranh chấp mà hai bên không thể cùng nhau thương lượng giải quyết được thì hai bên cùng thống nhất mang ra Tòa án có thẩm quyền trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để giải quyết.